อบรมออนไลน์

อัปสกิลล่าใบเซอร์ 13 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี! สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อัปสกิลล่าใบเซอร์ 13 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี! สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อัปสกิลล่าใบเซอร์ 13 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี! สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


🌟 เรียนจบรับใบประกาศได้เลย กับคอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี!!!

.

1.) การถ่ายภาพเบื้องต้น | Basic Photography

https://bit.ly/3a4Xmad

.

2.) การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ | Creative Photography

https://bit.ly/3QS9tYW

.

3.) โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน | Foundation of Motion Graphic

https://bit.ly/3y4tUsO

4.) คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ | Computer for Speech and Presentations

https://bit.ly/3OQmyjJ

.

5.) สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่ | Creative Video Production

https://bit.ly/3Oyut5l

.

6.) การผลิตหนังสั้น | Short Film Production

https://bit.ly/3I08DFt

หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร | Principles of Agricultural Economics

https://bit.ly/3OtVZkx

.

6.) การท่องเที่ยวโดยชุมชน | Community Based Tourism

https://bit.ly/39XXwAl

.

9.) การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น | Principle of Animal Husbandry

https://bit.ly/3Ov6i7Y

.

10.) หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร | Principles of Agricultural Extension

https://bit.ly/3y2UDpW

.

11.) การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสู่ธุรกิจเงินล้าน | Algal Cultivation

https://bit.ly/3OvoyOn

.

12.) การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม | Pet Management

https://bit.ly/3u8ggnx

.

13.) การปลูกพืชเบื้องต้น | Principle of Crop Production

https://bit.ly/3u3SNUz

.

.

📌 วิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

>> https://bit.ly/3a0FYnc

📌 ขั้นตอนเรียนออนไลน์กับ Thai MOOC

>> https://bit.ly/3NuhCQa

ที่มา : ChangTrixGet

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button