ข่าวการศึกษา

แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (ว 6/2566)

แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (ว 6/2566)

แนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านของการมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (ว 6/2566)

1. กรณีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แจ้งเกี่ยวกับการบริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการคำนวณวงเงินงบประมาณสำหรับการเลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 ของเงินเดือนรวมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เฉพาะตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนสามารถดำเนินการต่อไปได้ทุกขั้นตอนและเสนอ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามกฎ ก.ค.ศ. ฉบับดังกล่าวต่อไปได้ จนกว่าจะมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

2. การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งตามมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม ว32/2565

♦

หนังสือเวียน ก.ค.ศ. (ว6/2566)

https://personnel.obec.go.th/home/wp-content/uploads/2023/02/หนังสือ-กคศ.-ที่-ศธ-0203.7-ว6-ลว-25-ม.ค.66.pdf

♦
หนังสือเวียน สพฐ.

https://personnel.obec.go.th/home/wp-content/uploads/2023/02/สพฐ-ที่-ศธ-04009-ว-879-ลว-20-ก.พ.2566.pdf

ขอบคุณที่มา :: ศธ.360 องศา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button