ข่าวการศึกษา

โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรบแจ้งข้อมูลเบื้องต้น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้  

  – กำหนดการอบรมเบื้องต้น ระหว่างวันที่  5 สิงหาคม – 12 กันยายน 2564

  – โดยผู้เข้าอบรมยินดีปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของคณะครุศาสตร์อย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการสมัคร

  • ผู้สมัครสำรองที่นั่งออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564 —>  คลิกสมัคร หรือ คลิกเพื่อสำรองที่นั่ง  
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้สำรองที่นั่งได้ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
  • ผู้สมัครยื่นแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาผ่านต้นสังกัด ดาวน์โหลดแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาที่นี่ (ยื่นที่ต้นสังกัด)
  • ผู้สมัครที่มีรายชื่อชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ (ชำระได้ตั้งแต่ วันที่ 5 – 16 กรกฎาคม 2564) โดยจะแจ้งเลขที่บัญชีและกลุ่มไลน์ท้ายประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้สำรองที่นั่งได้  หากไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • ตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารและชำระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ 

          1. คณะขอสงวนสิทธิ์เปิดการอบรมเฉพาะหลักสูตรที่มีผู้เข้าอบรม 30 คนขึ้นไป (หลักสูตรการอบรมมีทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่  1) ครูชำนาญการพิเศษ 2) ครูเชี่ยวชาญ 3) ผอ./รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ และ 4) ผอ./รอง ผอ. เชี่ยวชาญ)

          2. หลังชำระค่าลงทะเบียนแล้วไม่อนุญาตให้เลื่อนหรือยกเลิกการอบรม และจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากไม่เข้าร่วมโครงการตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติตนเองและกำหนดการอบรมก่อนชำระเงินค่าลงทะเบียน

ติดต่อโครงการ

โทร.  095-2295748  คุณวรรณษา  โสภานะ
โทร.  084-4094094 อาจารย์อภิรัตน์  พุทธิดิลก
โทร.  086-2541194  อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ  กิจคณะ

ขอบคุณที่มา https://edu.rmu.ac.th/n2019/index.php/seminar/128-2021-06-01-15-47-01?fbclid=IwAR1vwGfB2pXmkr7WmJeaoME2WySw-l7W7gB-s2WQpjmOOmEsv1VwL7Azvik

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button