ข่าวการศึกษา

How To วฐ1 วฐ.2 ทำตอนไหน อบรมตอนไหน นับ ชม.แบบไหน ทุกคำถามมีคำตอบกับครูสายบัว

How Toวฐ1 วฐ.2 ทำตอนไหน อบรมตอนไหน นับ ชม.แบบไหน ทุกคำถามมีคำตอบกับครูสายบัว

?** วฐ.1 คือ สิ่งที่คุณครูจะตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองเป็นอันดับแรกเพื่อให้ทราบตัวตนว่าตอนนี้มีคุณสมบัติอย่างไร และสิ่งสำคัญคือ ชม. การอบรมของคุณครูในรอบการอบรมจะสอดคล้องกับคุณสมบัติตรงนี้ **แต่ วฐ.1 จะเป็นตัวสุดท้ายที่คุณครูจะเริ่มทำ นั้นคือ จะทำเมื่อครบ 5 ปี

?** วฐ.2 คือ สิ่งที่คุณครูจะต้องทำรายปีการศึกษา ในส่วนของ วฐ.2 จะมีรายละเอียดข้อมูล ประกอบด้วย วิชาที่สอน จำนวนชั่วโมงสอน ชั่วโมงการปฏิบัติงาน การมีวินัย การพัฒนา ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

??**ซึ่งตรงนี้หลายท่านสงสัยว่าทำอย่างไร ในทางปฏิบัติคือสิ่งที่คุณครูทำปกติประจำอยู่แล้วจะดำเนินการเป็นรายปีการศึกษา ดังนั้นสิ่งที่สรุปในเล่ม วฐ.2 จึงเป็นข้อมูลรายปีการศึกษา สิ้นสุดของเล่มนี้คือ 15 พ.ค…. (สิ้นปีการศึกษา)

??***ซึ่งหลาย ๆ ท่านสงสัยว่า ชม.การปฏิบัติงาน ชม. PLC ของทั้ง วฐ.1 วฐ.2 จะตรงกันไหม **คำตอบคือ จะตรงกันเมื่อคุณสมบัติของคุณครูนับรอบปีคุณสมบัติเป็นปีการศึกษา **วฐ.1 วฐ.2 ข้อมูลทุกอย่างจะตรงกัน**

??***หากไม่ได้นับรอบปีตามปีการศึกษาล่ะ จะทำยังไง (ดูตัวอย่างในภาพข้างล่าง) จากตัวอย่าง ในส่วนของคุณสมบัติจะเริ่ม 2 ต.ค. 62 ซึ่งเกิดขึ้นในภาคเรียนที่ 2/2562 ในการจัดทำ วฐ.2 จัดทำตามปกติเป็นรายปีการศึกษา (ตามภาพ) เมื่อครบ 5 ปี จะเริ่มทำ วฐ.1 ดังนั้นคุณครูจะต้องกางข้อมูล วฐ.2 มานับชั่วโมงการปฏิบัติงาน ??เช่น ชั่วโมงการสอน นับจาก ภาคเรียนที่ 2/2562 บวก ภาคเรียนที่ 1/2563 รวมเป็น 1 ปี เป็นต้นและต้องแยกออกแบบนี้ ซึ่งข้อมูลตัวเลขอาจจะไม่ตรงกันเพราะนับตามคุณสมบัติของแต่ละบุคคล✌✌***ดังนั้นเมื่อทราบคุณสมบัติตัวเองแล้ว เรามาเก็บข้อมูลตามรายละเอียดของ วฐ. 2 กันค่ะ

How To วฐ1 วฐ.2 ทำตอนไหน อบรมตอนไหน นับ ชม.แบบไหน ทุกคำถามมีคำตอบกับครูสายบัว
How To วฐ1 วฐ.2 ทำตอนไหน อบรมตอนไหน นับ ชม.แบบไหน ทุกคำถามมีคำตอบกับครูสายบัว
How To วฐ1 วฐ.2 ทำตอนไหน อบรมตอนไหน นับ ชม.แบบไหน ทุกคำถามมีคำตอบกับครูสายบัว

https://www.facebook.com/KruSaibua/posts/928334004264610

ขอบคุณที่มา เพจ ครูสายบัว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button