วันอังคาร, 22 กันยายน 2563

ค้นหา: หลักสูตรสถานศึกษา

แจกไฟล์ word แก้ไขได้ หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเวิน พระบาท ปรับปรุงพุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

19 เม.ย. 2020
วันนี้เว็บไซต์ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ได้นำตัวอย่าง หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเวิน พระบาท ปรับปรุงพุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาให้โรงเรียนที่สนใจได้นำไปเป็นตัวอย่างเพื่อปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนกันครับ ความหมายของหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาเป็นแหล่งของการแสวงหาความรู้จึงต้องมีหลักสูตรเป็นของตนเอง คือหลักสูตรสถานศึก