สื่อการสอนฟรี

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่าง SAR ครู 2563 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ไฟล์ word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่าง SAR ครู 2563 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ไฟล์ word แก้ไขได้

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ขอนำเสนอตัวอย่าง SAR ครู 2563 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ครับ เว็บไซต์สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไฟล์ตัวอย่าง SAR ครู 2563 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง จะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณครูทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่าง SAR ครู 2563 เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ไฟล์ word แก้ไขได้

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง   เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  ตามมาตรฐานการศึกษาข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติหน้าที่พิเศษอื่นที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา 2563  เพื่อเป็นการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา  ตลอดจนเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้ทราบผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  

  • ด้านการจัดการเรียนการสอน เทอม 1 ปี 2563                         
  • ผลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน                
  • ผลสัมฤทธิ์ของเด็กที่ปรึกษา เทอม 1 ปี 2563                                      
  • ด้านการจัดการเรียนการสอน เทอม 1 ปี 2563                         
  • ผลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านการสอน                
  • ผลสัมฤทธิ์ของเด็กที่ปรึกษา เทอม 1 ปี 2563                                       
  • ด้านงานกิจกรรม                                                                              
  • หน้าที่ ที่รับมอบหมายพิเศษ                                                              
  • การพัฒนาตนเอง                                                                             

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา https://www.hongpakkroo.com/

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button