เรื่องแนะนำ

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเข้าร่วมการประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th วันที่ 23 มิ.ย.63

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเข้าร่วมการประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th วันที่ 23 มิ.ย.63

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเข้าร่วมการประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน www.แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน.go.th วันที่ 23 มิ.ย.63

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา แพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ DEEP เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์ ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท กูเกิ้ล (ประเทศไทย) จํากัด สําหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้อบรมการใช้เครื่องมือแพลตฟอร์ม ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผ่าน OBEC Channel และระบบ Online พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะทํางาน (Co-Leader) ซึ่งเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการในระดับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประสานการดําเนินงานระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารการศึกษา ผู้อํานวยการโรงเรียน ครู ของโรงเรียนในสังกัด ให้เข้าศึกษาเรียนรู้ ตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดจัดประชุมทางไกลเพื่อแจ้ง แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สําหรับชั้นมัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้ผู้อํานวยการโรงเรียน คณะทํางาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมทางไกล ตามกําหนดการ ผ่านช่องทางดังนี้

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเข้าร่วมการประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th วันที่ 23 มิ.ย.63
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเข้าร่วมการประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th วันที่ 23 มิ.ย.63
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเข้าร่วมการประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th วันที่ 23 มิ.ย.63

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button