ข่าวการศึกษาเรื่องแนะนำแจกไฟล์

ตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2564

ตัวอย่างไฟล์เวิร์ด แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2564

แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัล  หนึ่งแสนครูดี  เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการประเมินใช้เป็นคู่มือในการประเมินครูที่ได้รับการเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี จะได้ทราบข้อมูล  ความรู้  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการประเมินในด้านต่าง ๆ

แบบเสนอขอรับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดีเล่มนี้ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังต่อไปนี้

ตอนที่  ๑  ข้อ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อ และข้อ ๒

ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นส่วนที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของผู้รับรางวัล และคุณสมบัติและเหตุผลที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

ตอนที่  ๒  คุณสมบัติและเหตุผลที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  เป็นส่วนที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  การดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่แสดงถึงความเหมาะสมกับการเป็น  “หนึ่งแสนครูดี”

ตอนที่  ๓  ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติและผลงานโดดเด่นของผู้ขอรับรางวัล   เป็นส่วนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาที่เห็นควรให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อว่าเหมาะสมสำหรับการเสนอชื่อ

ข้อมูลที่ปรากฏในแบบเสนอขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานทั้งหมดเท่านั้น  ซึ่งส่วนอื่น ๆ ที่เป็นรายละเอียดทั้งหมดสามารถศึกษา  ตรวจสอบได้ที่โรงเรียน  ห้องเรียนของผู้ได้รับการเสนอ 

หวังว่าแบบเสนอขอรับรางวัลหนึ่งแสนครูดีเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์ให้แก่คณะกรรมการประเมินและผู้อ่านได้เป็นอย่างดี  ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่าและชุมชนที่ให้ความร่วมมือ  ทำให้แบบเสนอผลงานนี้เสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย

ดาวน์โหลดไฟล์งานรางวัลหนึ่งแสนครูดี

ที่มาจาก https://www.kruchiangrai.net/2020/03/16/one-hundred-great-teacher-award

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button