ข่าวทั่วไป

สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ ปรับรูปแบบใหม่ จาก 15 วัน เป็น 7 วัน เพื่อให้เบิกได้เร็วขึ้น ผู้มีสิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองได้แล้ว

สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ ปรับรูปแบบใหม่ จาก 15 วัน เป็น 7 วัน เพื่อให้เบิกได้เร็วขึ้น ผู้มีสิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองได้แล้ว

สวัสดีครับคุณครูทุกท่าน วันนี้ สื่อการสอนฟรี ดอทคอม ของเรา วันนี้ขอนำเสนอ สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ ปรับรูปแบบใหม่ จาก 15 วัน เป็น 7 วัน เพื่อให้เบิกได้เร็วขึ้น ผู้มีสิทธิสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองได้แล้ว

ข้าราชการไทยจะได้รับสิทธิการรักษาแบบยกระดับไปอีกขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องจาก กรมบัญชีกลาง ได้ดำเนินการปรับรูปแบบการประมวลผลข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่าย สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ใหม่ จากเดิมที่เป็นทุก 15 วัน เปลี่ยนเป็นทุก 7 วัน โดยจะปรับรอบในทุกวันอังคาร เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายา (Reimbursement Price) สำหรับยากลุ่มลดไขมัน และน้ำตาเทียม โดยมียาสามัญที่สามารถทดแทนยาต้นแบบได้ เพื่อให้สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตามงบประมาณและวงเงินที่จัดสรรไว้

พร้อมกันนี้ กรมบัญชีกลางจะพิจารณาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ตามความเหมาะสมอีกด้วย

สิทธิสามารถปรับข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

กรมบัญชีกลาง ได้ปรับแบบคำขอเพิ่ม และปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) และเพิ่มช่องทางให้ผู้มีสิทธิสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองด้วยแบบ 7127 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) ได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตนเองได้ทางแอปพลิเคชัน CGD iHealthCare หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่ www.cgd.go.th
2. คลิกที่รายการ เงินเดือน บำเหน็จ บำนาญ
3. คลิกที่ ระบบ Digital Pension
4. กดตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามแบบ 7127 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลของส่วนราชการที่ผู้มีสิทธิสังกัด และขอให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในของส่วนราชการ จัดส่งสำเนาคำสั่งให้นายทะเบียนฯ ทันทีที่มีการออกคำสั่ง

กรมบัญชีไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้มีสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการโดยตรง รวมถึงดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผ่านโทรศัพท์ หรือเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ของกรมบัญชีกลาง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 022706400 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา :: www.cgd.go.th

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button