ข่าวการศึกษา

รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ เพื่อการศึกษาพัฒนาตนเอง ขอทำวิทยะฐานะ นับชม.พัฒนา​ ว.21 ได้

รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ เพื่อการศึกษาพัฒนาตนเอง ขอทำวิทยะฐานะ นับชม.พัฒนา​ ว.21 ได้

รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ เพื่อการศึกษาพัฒนาตนเอง นับชั่วโมงคูปอง ขอทำวิทยะฐานะได้ ซึ่งบางหลักสูตร สามารถนับชม.พัฒนา​ ว.21 ได้ บางหลักสูตรได้เกียรติบัตรเพื่อประกอบการพัฒนาตนเอง

ศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง

รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ เพื่อการศึกษาพัฒนาตนเอง นับชั่วโมงคูปอง ขอทำวิทยะฐานะได้ ซึ่งบางหลักสูตร สามารถนับชม.พัฒนา​ ว.21 ได้ บางหลักสูตรได้เกียรติบัตรเพื่อประกอบการพัฒนาตนเอง


– 21 Teaching Fight Covid-19 (เทคนิคการสอนออนไลน์สู้ Covid-19) > คลิก


– Course Curriculum “Innovation Education” Application เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน (บันทึกการสอนสดในห้องเรียน) > คลิก


– แนะนำการใช้โปรแกรม Zoom (How to use Zoom in conducting an online classroom/meeting) > คลิก


– หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน (The Development Learning Competency for Thai Professional Teachers by Using Learning Resource and Information Communication Technology) เนื่องใน วันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 วันที่ 16 – 17 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร > คลิก


– หลักสูตรกรรมการคุมสอบ/กรรมการกลาง/หัวหน้าสนามสอบ o-net สทศ. > คลิก *


– หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน > คลิก


– หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สสวท. > คลิก


– หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น > คลิก


– อบรมครูออนไลน์ สสวท. > คลิก


– เชิญชวนร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน แล้วมาลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตร > คลิก (ดำเนินการแล้ว)


– สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ Thailand Digital Government Academy > คลิก


– หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา > คลิก 

– หลักสูตรอบรมออนไลน์ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ > คลิก 


– หลักการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารราชการ (Principle of Research for Public Sectors’ Development) > คลิก


– หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (สำหรับครูผู้สอนและนักวิจัย) > คลิก


– เทคนิคการเป็นวิทยากร > คลิก


– การอบรมออนไลน์ HRD: e-Learning ของสำนักงาน ก.พ. > คลิก

โครงการ Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. (OCSC) และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดวิชาเรียนหลากหลายวิชาเรียนออนไลน์ฟรี รับ   ประกาศนียบัตร     

 ลงทะเบียนเรียน > คลิก
 คู่มือการเข้าเรียนในระบบ > คลิก

– ระบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19 กศน.อุบลราชธานี > คลิก 

– การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Designing Digital Organization) > คลิก


– การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) > คลิก


– การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Collaboration) > คลิก


– การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา (Critical thinking and problem solving) > คลิก


– Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Performance) > คลิก


– การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (Overview of Creating an edX Course) > คลิก


– เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ > คลิก


– การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX > คลิก


– เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital (Technology Enhanced Learning for Digital Era) > คลิก


– การออกแบบ Infographic|Infographic Design > คลิก


– เรียนออนไลน์สายสังคม 5 วิชา (ม.มหิดล) > คลิก


– จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life) > คลิก


– แนะนำ 20 หลักสูตรยอดนิยมอบรมออนไลน์ผ่าน THMOOC อบรมฟรี มีเกียรติบัตร > คลิก

– หลักสูตรอบรมออนไลน์ การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล (สำนักงาน ก.พ.) > คลิก

 – หลักสูตรอบรมออนไลน์ ประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) > คลิก

 – อบรมออนไลน์ ความรู้พื้นฐาน Google Applications (วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย) > คลิก  

– คู่มือกาารใช้ Google Apps > คลิก  

– อบรมออนไลน์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (สพม.33) > คลิก

– คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา > คลิก

– อบรมออนไลน์ หลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ > คลิก  

– เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ (2558) > คลิก

 – อบรมออนไลน์หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research > คลิก 

– แบบทดสอบวัดความรู้ ICT Literacy ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (โรงเรียนสารคามพิทยาคม) > คลิก

ที่มาของข้อมูล https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/phathna-tn กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

Related Articles

One Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button